2009/04/26

Egun zoriontsu ez hain zoriontsua


Zoriontsua behar eban atzoko egunak Oh Happy Day programan, baina ez zan halan suertatu; ez behintzat programa amaieran.

Oilo popak eragin euskuzan Donostia baten ostean etorri zan Bermio disdiratsu bat, agerlekua jateko prest. Biak ala biak finalerako txartelaren bila etozan, faborito argiak zirala erakutsi eben programa guztian zehar eta. Izan be, programaren zentzua ulertzen onenak izan dira bi taldeok, oholtza gainean igondakoan hari zeozelako bizia emonez, ikusleak eurak be bizituz. Horixe zan egun zoriontsua opa euskun saioaren oinarria, abesbatzak eleizetako altareetatik atara eta abestuz eta dantzatuz "show" bereziak prestatzea. Betiko koruen asperduratik urteten jakin ez eben hareek atzean geratu ziran, eta talderik kapazenak aurrera egin eben.

Hain zuzen be, epaileak eurak izan ziran erabaki hau hartu ebenak. Edo ez?? Epaileek eurek hartu dabez erabakiak edo "goiko" aginduak jarraitu izan dabez? Izan be, gala danak ikusi doguzanok badakigu epaileon berbak ez datozela bat atzo gertatu zanagaz.

Non geratu dira Iñigo Arbizak Donostiari emondako "birtuosismoaren bidetik jarraitzeko" animoak? Non, Oñati kaleratu ostean Unaiek somatzen eban hutsunea? Zer dala eta Iñigo eta Unairen arteko eztabaidak, batak Donostia eta besteak Bermio faborito argi moduan erakutsiz? Aurrez prestaturiko gidoiak, iruzurrez betetako agertze batean mamitzeko.

Gai honetan min gehien eragiten deustana koruei eragindako ilusio faltsuak dira. Zertarako horrenbeste nerbio, negar eta esfortzu dana programaturik baegoan?

Egia esan ez neban holakorik espero etb1-egandik. Telecinco, basura hasta en la sopa te la hinco, eta antzeko telebista kateetan bueltaka ebilen birusetik salbu mantentzen jakin dau etb-k, baina atzokoan, audientzia interesak eta ikusleak harritzeko eginahalak medio, gripe honek kutsatuta agertu jakun euskal telebistaren pantaila.